PPW

Plan połączenia PPW dostepny Tutaj

Sprawozdanie zarządu PPWET dostępne Tutaj

Sprawozdanie zarządu PPW dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPW za 2018 dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPW za 2019 dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPW za 2020 dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPWET za 2019/2020 dostępne Tutaj

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce dostępne Tutaj

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce dostępne Tutaj

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia dostępna Tutaj

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce dostępne Tutaj

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce dostępne Tutaj

PPW