PPW

Praktyki Referencyjne PPW

Współpraca między uczestnikami programu

W ramach Programu proponujemy Uczestnikom integracji regulowaną umowami współpracę na zasadach partnerstwa oraz lojalności i uczciwości związanej z uczestnictwem w organizacji.

Polega na możliwości zlecania wyspecjalizowanym Praktykom Referencyjnym PPW usług referencyjnych, które wymagają przekazania Pacjenta, gdyż ich wykonanie możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania:

Pierwszy

koniecznego
wyposażenia

Drugi

stosownych 
kompetencji

Trzeci

odpowiedniej 
formy i organizacji świadczenia
usług weterynaryjnych

Praktyki Referencyjne PPW nominowane są wyłącznie spośród Uczestników Programu, a ich usługi są dedykowane tylko i wyłącznie dla Uczestników Programu. Usługi referencyjne są świadczone wyłącznie na podstawie umów regulujących współpracę wewnątrz integracji, zapewniając obopólne korzyści w relacji przekazujący pacjenta-wykonawca. Proces weryfikacji i nadawania Uczestnikowi pozycji Praktyki Referencyjnej PPW odbywa się na warunkach i zasadach ustalonych przez PPWET S.A.

Zadaj pytanie o współpracę

Wyrażam zgodę, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest firma PPWET S.A. z siedzibą w Gliwicach. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.). Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.
PPW