PPW

Plan połączenia PPW dostepny Tutaj

Sprawozdanie zarządu PPWET dostępne Tutaj

Sprawozdanie zarządu PPW dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPW za 2018 dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPW za 2019 dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPW za 2020 dostępne Tutaj

Sprawozdanie finansowe PPWET za 2019/2020 dostępne Tutaj

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia dostępna Tutaj

PPW