PPW

Kluczowe fakty

Silniejsi razem

Kluczowe fakty

Pojedynczej praktyce weterynaryjnej skupionej na realizacji swojej podstawowej funkcji usługowej coraz trudniej organizacyjnie i finansowo sprostać wzorcom na miarę oczekiwań klientów, identyfikacji niezbędnych zmian, myślenia strategicznego oraz odpowiedniej komunikacji w mediach społecznościowych. PPW przyświeca idea zgodnie, z którą stworzenie organizacji zrzeszającej wiele podmiotów w ramach zintegrowanej struktury, otwiera możliwość zastosowania rozwiązań, które jak dotąd nie występują na rynku usług weterynaryjnych w Polsce.

Działanie w ramach integracji ukierunkowane na propagowanie marki skupiającej specjalistów z różnych dziedzin weterynarii oraz biznesu i wynikająca z tego siła synergii organizacji o zasięgu ogólnopolskim, będą skuteczniejsze niż działania indywidualne.

Cytat

Lekarze weterynarii, działając w zintegrowanej strukturze, będą mogli większą cześć czasu poświęcać na rozwój działalności usługowej, gdyż w zakresie organizacyjno-biznesowym rozwiązań i wsparcia dostarczy im PPW .

PPW