PPW

Cała zawartość niniejszej strony internetowej stanowi własność intelektualną spółki PPWET S.A. w Gliwicach (zwanej dalej „PPW”). Znaki towarowe ADDVENA, PPW, Veticover oraz Vet-ap są zastrzeżone na rzecz PPW. Podlegają one ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Elementy graficzne, koncepcja wdrożenia systemu integracji partnerskiej na polskim rynku weterynaryjnym, sposób jej wyrażenia, wszelkie treści odnoszące się do PPW, w tym wszelkie nazwy i charakterystyczne sformułowania, a także wszelkie inne zasoby intelektualne PPW, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub przepisów Kodeksu cywilnego o dobrach osobistych. Korzystanie, powielanie, naśladowanie lub udostępnianie tych zasobów intelektualnych w celach komercyjnych jest niedozwolone, podobnie jak ich przerabianie. W razie naruszenia praw PPW, PPW może domagać się od osób naruszających zarówno zaprzestania bezprawnych działań, usunięcia ich skutków, jak również zapłaty stosownego odszkodowania.

PPW