PPW

Historia

Wieloletnie doświadczenie w branży

Historia naszej firmy sięga w zasadzie do początków lat 90-tych XX wieku, kiedy większość jej obecnych udziałowców rozpoczęła swoją działalność albo jako lekarze wolnej praktyki, albo jako właściciele lub partnerzy firm dostarczających  produkty  i usługi tworzone na rzecz rynku weterynaryjnego.

Firma PPWET S.A. powstała końcem 2017 roku, z połączenia trzech filarów kompetencji jej założycieli:

Pierwszy filar

wiedzy i doświadczenia w budowaniu i prowadzeniu z dużym sukcesem praktyk weterynaryjnych oraz aktywnej działalności w strukturach organizacji i stowarzyszeń środowiskowych

Drugi filar

funkcji dystrybutora dla globalnych i lokalnych liderów w zakresie technologii i produktów dla rynku weterynaryjnego

Trzeci filar

doświadczenia korporacyjnego, płynącego z pracy na różnych szczeblach zarządzania strategicznego w firmach związanych z rynkiem pet care

Rynek weterynaryjny zorientował się zgodnie ze swoim powołaniem głównie na świadczenie usług lekarskich. Założyciele PPWET S.A. zauważyli ogromny potencjał tego rynku , który zamierzają uwolnić z korzyścią zarówno dla środowiska jak i jego klientów , poprzez model wielopłaszczyznowej integracji organizującej w profesjonalny sposób jego zaplecze biznesowe, w którym lekarz weterynarii dzięki współpracy na jasno określonych, gwarantowanych umowami zasadach będzie mógł więcej czasu poświęcić realizacji swojej kluczowej misji i pasji.

PPW