PPW

Dlaczego my

Z nami rozwiniesz skrzydła

Polski Program Weterynaryjny dzięki zintegrowanej strukturze praktyk weterynaryjnych umożliwia rozwój pracowników na wielu poziomach skupiając się w dużej mierze na stworzeniu optymalnego środowiska pracy, przyjaznej atmosfery i możliwości awansu w hierarchii organizacji.

Polski Program Weterynaryjny w zakresie Employer Brandingu oferuje przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki, organizowanie konkursów i akcji kierowanych do pracowników, przygotowywanie programów rozwojowych jak np. szkolenia, wspieranie działań woluntarystycznych i społecznych. Praca w naszej organizacji umożliwia szkolenia zawodowe w najlepszych praktykach weterynaryjnych u boku najlepszych specjalistów.

Poszukujący satysfakcjonującej i ekscytującej pracy z pewnością będą mogli w strukturze organizacji odnaleźć swoje miejsce i rozwijać kompetencje zawodowe. Nasze programy szkoleniowe dla lekarzy oraz personelu pomocniczego zarówno zawodowe jak i biznesowe umożliwiają stały rozwój pracowników każdego szczebla, zaś zintegrowana struktura naszej organizacji daje wiele możliwości awansu na wyższe stanowiska, co w przypadku pojedynczych zakładów leczniczych jest niemożliwe.

Rozwój i awans

Rozwój i awans

Konkursy i akcje

Konkursy i akcje

Szkolenia

Szkolenia

Staże i praktyki

Staże i praktyki

Polski Program Weterynaryjny umożliwia studentom odbywanie praktyk zawodowych u boku najlepszych specjalistów z dostępem do najnowszych metod leczenia.  Już na etapie stażu będą mogli korzystać z programów szkoleniowych i przygotować się do pracy w strukturze naszej organizacji.

PPW