Veticover Logo

Pierwszy w Polsce program pakietów profilaktycznych w ochronie zdrowia

Co zyskasz przyłączając się do VetiCover:

02cZasób 1

nowych, lojalnych i zadowolonych Klientów

02cZasób 2

stałe i przewidywalne przychody

02cZasób 3

bezpłatną, ogólnopolską reklamę

02cZasób 4

przejrzyste i proste zasady współpracy

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas na adres: biuro@veticover.pl lub zadzwoń pod numer: (12) 333 71 71

Właścicielem marki jest Polski Program Weterynaryjny ®

Veticover Logo
PPW

Pierwszy w Polsce program integracji partnerskiej w branży weterynaryjnej!

Tworzymy unikalny w naszym kraju model, w którym lekarz weterynarii będzie mógł więcej czasu poświęcić realizacji swojej kluczowej misji i pasji. Resztą zajmiemy się my...

Czytaj więcej

ok. 7000

ZarejestrowanychZLZ

ok. 73%

Stanowią gabinetyweterynaryjne

ok. 26%

Stanowią przychodniei lecznice weterynaryjne

ok. 1%

Stanowią klinikiweterynaryjne

Idea powstania programu

Dlaczego warto dołączyć do programu?

Zapewnienie rozwoju

Ogromne rozdrobnienie rynku weterynaryjnego w Polsce jest faktem i prowadzi do jego nieuchronnych zmian. Założyciele PPWET S.A. poprzez model wielopłaszczyznowej integracji organizującej w profesjonalny sposób zaplecze biznesowe praktyki weterynaryjnej zamierzają sprawić , że lekarz weterynarii działając w zintegrowanej strukturze, będzie mógł większą cześć czasu poświęcać na rozwój działalności usługowej , jednocześnie podnosząc - standard prowadzonej praktyki , poziom przychodów i konkurencyjność.

Know How

Polski Program Weterynaryjny jest wynikiem połączenia wiedzy weterynaryjnej, biznesowej oraz zgromadzonych przez lata doświadczeń. Wśród założycieli PPWET S.A. znajdują się zarówno lekarze weterynarii od wielu lat prowadzący z sukcesem praktyki weterynaryjne , jak i osoby z bogatym doświadczeniem biznesowym , zdobytym na najwyższych stanowiskach w korporacjach działających w szeroko pojętej branży Pet Care. Takie połączenie kompetencji pozwala nam oferować naszym partnerom pakiet rozwiązań na najwyższym poziomie, zarówno z zakresu prowadzenia działalności jak i weterynarii.

Wsparcie wizerunkowe

Dzięki centralnemu działowi marketingu i ekspertyzy kliencko-konsumenckiej zapewniamy wspólną i spójną, ogólnopolską tożsamość marketingową, budując w ten sposób nowoczesny „parasol brandowy” nad całą organizacją.

Redukcja kosztów

Dzięki Centrum Usług Wspólnych (CUW), efektowi skali oraz sile grupy, Polski Program Weterynaryjny jest w stanie zapewnić swoim Uczestnikom obniżenie kosztów prowadzenia działalności zarówno w jej podstawowym zakresie jak i wielu usług i produktów okołobiznesowych.

Szkolenia i wsparcie

Praktyki referencyjne PPW

W ramach Programu proponujemy Uczestnikom integracji regulowaną umowami współpracę na zasadach partnerstwa oraz lojalności i uczciwości związanej z uczestnictwem w organizacji.

Sprawdź

Nasze marki

Addvena dog

Karma dla psów stworzona z myślą o klientach rynku weterynaryjnego.

Sprawdź

Addvena cat

Karma dla kotów stworzona z myślą o klientach rynku weterynaryjnego.

Sprawdź

Skontakuj się bezpośrednio lub napisz do nas!

Wyrażam zgodę, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest firma PPWET S.A. z siedzibą w Gliwicach. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.). Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.
PPW